Здравето на жените в България

Здравето на жените в България

Брой 1/2001 Доц. Т. Чолакова Задълбочаването на негативните тенденции в демографското разви­тие на страната и в здравното състояние на населението…

Хранене на кърмачето

Хранене на кърмачето

Брой 4/2000 Доц. Д-р Р. Митрова Кърмаческият период започва от първия месец и завършва към края на пьрвата година от…

Болката

Болката

Брой 4/2000 Проф. Д-р Димитър Стаматов Болката е твърде често симптом на гениталните заболявания. Твърде често именно тя води болната…

Период на новороденото

Период на новороденото

Брой 3/2000 Доц. Росица Митрова Педиатър, КБ Лозенец, София Доносените еутрофични деца се изписват от родилните заведения обикновено между 3…

Цитонамазки

Цитонамазки

Брой 3/2000 Доц. М. Касабова Раздел V, т. 9.5 от Наредба № 28 на МЗ за минималния пакет включва вземането…