Брой 2/2018

Брой 2/2018
468×60 – top

GP NEWS бр. 2/2018

ПЕДИАТРИЯ

Клинично поведение при инфекции на ГДП в детската възраст
Доц. д-р И. Дойков, д.м., Проф. д-р Д. Вичева, д.м.

Хронична кашлица в детска възраст
Доц. д-р Г. Петрова, д.м., Д-р Д. Митева, Д-р В. Папочиева,
Д-р Б. Георгиева, Проф. д-р П. Переновска, д.м.

Антибиотици – кога, при кашлица в детска възраст
Доц. С. Велизарова, д. м.

Имуностимулация при респираторни инфекции в детска възраст
Д-р Н. Габровска

Пневмонии в предучилищна възраст
Доц. С. Велизарова, д.м.

Значението на левкотриеновите антагонисти в лечението на Алергичния ринит и Бронхиалната астма
Д-р А. Спасова

Ползи от включването на Imunobor Broncho като част от профилактиката и лечението на острите респираторни заболявания на горните дихателни пътища
Д-р Д. Красимирова

Лимфангиом на шията (кистичен хигром)
Проф. д-р О. Бранков, д.м.н.

Чужди тела в дихателните пътища в детската възраст
Проф. д-р П. Переновска, д.м.

Торакална ехография при бронхиолит
Д-р С. Милева, д.м., Д-р М. Янкова, Д-р В. Исаев, Д-р Р. Кабакчиева

Вирусен миокардит в детска възраст
Проф. д-р А. Кънева, Д-р Д. Печилков, Д-р Е. Левунлиева

Диагностична стойност на срединната томография при туберкулозното заболяване в детска възраст
Доц. С. Велизарова, д.м.

Значимост на симптомa – кашлица
Проф. д-р Д. Вичева, д.м., Доц. д-р И. Дойков, д.м.

Алгоритъм за интерпретация на спирометрията при деца с астма и нормален FEV1
Д-р С. Лазова д.м., Гл. ас. Е. Насева д.м., Д-р С. Прифтис,
Проф. д-р П. Переновска, д.м.

Новата персонална медицина за бронхиална астма
Д-р Д. Митева, Проф. д-р П. Переновска, д.м.,
Доц. д-р Г. Петрова, д.м.

Мястото на глюкокортикостероидите при лечение на бронхиална астма в детска възраст
Д-р Н. Габровска

Изследване на белодробната функция при деца с деформации, засягащи гръдната клетка
Д-р С. Лазова, д.м., Доц. д-р В. Яблански, д.м., Д-р Е. Влаев, Доц. д-р Г. Петрова, д.м., Д-р С. Прифтис, Доц. д-р Хр. Шивачев, д.м., Проф. д-р П. Переновска, д.м.

Нарушения в храненето и изоставане във физическото развитие при деца с вродени сърдечни малформации
Д-р В. Драгнева, Д-р Д. Печилков

Инхалаторен адреналин за лечение на остър ларинготрахеит в детска възраст
Д-р М. Янкова, Д-р С. Милева, Д-р В. Исаев, Д-р Р. Кабакчиева

Бариерната функция на кожата – основен фокус в лечението на дерматологични проблеми в детската възраст
Д-р П. Златева

 

КупиАбонамент

468×60 – bottom

Подобни

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

728×90 – bottom