Консумацията на кафе и влиянието му върху неалкохолната чернодробна стеатозна болест и метаболитния синдром

Консумацията на кафе и влиянието му върху неалкохолната чернодробна стеатозна болест и метаболитния синдром

Брой 8/2021 Д-р В. Карамфилова д.м. Клиника по ендокринология и болести на обмяната УМБАЛ “Александровска“, Медицински Университет – София Кафето…

Лечебен ефект на прополисовата тинктура

Лечебен ефект на прополисовата тинктура

Брой 8/2021 Доц. д-р Св. Ханджиев, д.м. Българско сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания Метаболитният синдром представлява…

Ефект на бариатричната/метаболитна хирургия върху нискостепенното възпаление при затлъстяване

Ефект на бариатричната/метаболитна хирургия върху нискостепенното възпаление при затлъстяване

Брой 8/2021 Доц. д-р Т. Ханджиева-Дърленска, д.м. Катедра по фармакология и токсикология, Медицински университет – София Затлъстяването е хронично възпалително…