Лечение на глаукома – актуални тенденции

Лечение на глаукома – актуални тенденции
468×60 – top

Брой 8/2019

Доц. д-р Р. Христова – офталмолог

Глаукомата е прогресиращо дегенеративно заболяване, при което се получава смърт на ганглийните клетки в ретината, което води до атрофия на зрителния нерв и необратима слепота /загуба на централно и периферно зрение/.

Глаукомата е социалнозначимо заболяване, от което в България боледуват всяка година между 70,000 и 80,000 пациенти. Тя е втората причина за слепота и инвалидност в света, Европа и България. В резултат на приложение на широка гама от лекарствени продукти /ЛП/ у нас за понижаване на вътреочното налягане /ВОН/ в последните години инвалидността от глаукома намаля от 1500 на 500 годишно.

Глаукомата е заболяване, което обхваща всички възрастови групи, но откритоъгълната глаукома и очната хипертенсия засягат по правило пациенти от по високия възрастов спектър. Тя протича коварно, поради факта, че няма субективна симптоматика и пациентът разбира за нея едва когато е отпаднало зрението на едното око или по време на профилактичен преглед.

Като част от откритоъгълна глаукома е и т. н. глаукома с нормално или ниско вътреочно налягане. Това са пациенти, които имат намалено зрение и влошаване на периферното зрително поле, без симптома високо очно налягане. Те обикновено имат и други придружаващи заболявания като мигрена, болест на Рейно, найт апное и др.

Очната хипертенсия /ОХ/ е състояние, при което установяваме повишени стойности на ВОН без функционални и анатомични промени. Въпреки това се налага хипотензивна терапия, след оценяване и на рисковите фактори. От научната литература е известно, че при липса на терапия на ОХ може да се развие глаукома в 40% от пациентите.

В клиничната практика е прието за граници на ВОН да се счита 12-21 мм. Нg. Еднократното повишаване на ВОН не се приема за глаукома. Необходимо е извършване на комплекс от диагностични методи, за отхвърляне или потвърждаване на диагнозата глаукома.

Диагностичните методи се оценяват комплексно и това са: изследване на зрителна острота, измерване на ВОН, биомикроскопия, гониоскопия, офталмоскопия, изследване на зрителното поле, измерване дебелината на корнеята, очна компютърна томография.

Изброените диагностични методи са достатъчни за поставяне на диагноза, но за оценката прогресията на глаукомата и назначаване на адекватна терапия е необходимо и оценка на рисковите фактори. А те са: ВОН, възраст, етническа принадлежност, наследственост, дебелина на корнея, миопия, придружаващи заболявания, стресиращи фактори, хранителен режим, двигателен режим, а в последните години се говори и за автоимунен елемент /като пусков механизъм или епизод от заболяването/. От изброените многобройни фактори единственият рисков фактор, върху който можем да влияем е ВОН. И това е целта на кампаниите за разработване на успешни формули, понижаващи ВОН за постигане на таргетно налягане и забавяне прогресията на глаукома.

От изложеното става дума за една много сложна и комплексна оценка на обективните диагностични методи за поставяне на диагноза и стадия на заболяването. Но за да се назначи адекватна терапия е необходимо и комплексна оценка на рисковите фактори. Въпреки съвременните диагностични и терапевтични методи за глаукомно болните, около 10% от тях ослепяват.

В последните години фармацевтичните компании предлагат много лекарствени продусти за понижение на ВОН с различен механизъм на действие.Офталмологът преценява за всеки конкретен случай индивидуална терапия с един или повече от един лекарствен продукт за понижение на ВОН. На пазара в последните години тези лекарствени продукти – оригинални и генерици, се предлагат с и без консервант. От резултатите на клинични проучвания при приложение на тези лекарствени продукти се постига редукция на ВОН от 20 до 35%. При лекарствените продукти без консервант, освен редукцията на ВОН, има значително намаляване на нежеланите странични явления, което се дължи на липсата на консервант във формулата.

Профилът на безопасност е в съответствие с известните за лекарствените продукти нежелани лекарствени реакции, регистрирани при прилагането им.

От проведените клинични проучвания и анализи се установява, че прилагането на ЛП без консервант при лечение на пациенти с откритоъгълна глаукома или очна хипертенсия, предлага по ефективна, с по добър профил на безопасност терапия, подобряваща качеството на живот на пациенти в дългосрочен план. Отсъствието на консервант във формулата намалява нежеланите лекарствени реакции и подобрява сътрудничеството на пациента към терапията.

Поради показана висока ефективност от понижение на ВОН и намаляване на страничните ефекти, продуктите без консервант са реимбурсирани 100% в почти всички европейски държави.

Известно е, че в 70% в очите на пациенти с откритоъгълна глаукома и очна хипертенсия имат хронични възпалителни процеси на очната повърхност. Поставянето на очни капки с консервант засилват тези процеси, поради което капките без консервант са нова алтернатива.

От редица проучвания в последните 10 години се установява, че пациентите над 60 години страдат от т.н. болест на очната повърхност. Най честите симптоми са: зачервяване на конюнктивата, парене, дискомфорт, чувство за чуждо тяло, по рядко болки и др. При пациенти с глаукома и очна хипертенсия този процент варира между 60 и 70%. Тежестта на изброените симптоми се увеличава при поставяне на очни локални медикаменти, съдържащи консервант. Често това е Безалкониев хлорид при 70% от всички локални очни ЛП.

Прилагането на антиглаукомни ЛП, съдържащи консервант може да доведе до: засилване на възпалителния процес, засилване на хиперемията в конюнктивата, промени в епителните клетки на корнеята, фибропластична пролиферация в трабекуларния апарат и др. Чрез тази фибропластична реакция в трабекуларния апарат се затруднява дрениренето на вътреочната течност и в резултат на това се повишава ВОН.

Клинични, патохистологични и електронни проучвания показват с голяма категоричност,че при изолзване на ЛП с консервант като антиглаукомно средство, може да влоши състоянието и да доведе до хирургично лечение на глаукомата като трабекулектомия. В този смисъл прилагането на ЛП с консервант за лечение на откритоъгълна глаукома и очна хипертенсия се явява индиректен рисков фактор за прогресията на глаукомата. От това следва изводът, че ние освен че можем да влияем върху ВОН като рисков фактор, можем да спестим на пациента и друг потенциален рисков фактор като прилагаме антиглаукомни ЛП без консервант.

Други негативни ефекти при приложение на ЛП с консерванти, освен изброените са: засилване на депресивните състояния, безпокойство, нарушен сън, усещане за безперспективност и страх от ослепяване, което естествено се отразява на качеството на живот.

Европейската асоциация по лекарства /ЕМЕА/ препоръчва избягване прилагане на ЛП с консерванти при пациенти, които имат непоносимост към консервантите или се налага продължителен курс на лечение с няколко медикамента едновременно в денонощието.

Какво трябва да следи личния лекар при пациенти с глаукома и очна хипертенсия: първо – дали пациента си поставя редовно назначената терапия и второ дали има странични ефекти от приложението на тази терапия. При наличие на странични ефекти да консултира пациента с офталмолога за смяна на терапията.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Производството на лекарствени продукти без консервант представлява съвременна концепция за създаване на нови лекарствени продукти за лечение на глаукома и очна хипертенсия.
2. В профила на безопасност на продуктите не са регистрирани нови нежелани реакции, извън известните за съставките.
3. Лекарствени продукти без консервант са с по добър профил на безопасност и не се явяват индиректен рисков фактор за прогресията на глаукомата, поради факта ,че консервантът провокира фибропластична реакция в трабекуларния апарат и повишава ВОН.
4. ЕМЕА препоръчва създаване на формули без консервант, особено при продължителен курс на лечение.
5. Лекарствените продукти без консервант се препоръчват за лечение на глаукома и очна хипертенсия от Националната клинична практика, Европейското ръководство за диагностика и лечение на глаукомата, както и Националното фармако-терапевтичното ръководство по очни болести от 2014 г.
6. Лекарствените продукти без консервант са реимбурсирани 100 % в почти всички държави в Европа.

КупиАбонамент

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom