Хранителната терапия като модифицируем рисков фактор за Неалкохолната мастна чернодробна болест (NAFLD) – обобщения и факти

Хранителната терапия като модифицируем рисков фактор за Неалкохолната мастна чернодробна болест (NAFLD) – обобщения и факти

Брой 8/2023 Доц. д-р Л. Грудева, д.м. Медицински Университет – Варна Въведение Неалкохолната мастна чернодробна болест (NAFLD) обхваща спектър от…

Позиция на Европейската асоциация за изследване на затлъстяването спрямо пандемията с COVID-19, публикувана в Obesity Facts 2020, брой 13

Позиция на Европейската асоциация за изследване на затлъстяването спрямо пандемията с COVID-19, публикувана в Obesity Facts 2020, брой 13

Брой 8/2020 Доц. д-р Т. Ханджиева-Дърленска, д.м. Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет – София COVID-19 e…