Смъртта на Патриарха

Смъртта на Патриарха

Брой 9/2021 Доц. д-р Д. Паскалев, д.м., Доц. д-р Д. Радойнова, д.м. Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“, Варна През…

Gustav Hauser и Proteus

Gustav Hauser и Proteus

Gustav Hauser (1856-1935) Proteus е епоним на Грам-отрицателни микроорганизми, характеризиращи се с променлива форма и функция в зависимост от средата….

110 години от рождението на Friedrich Wegener

110 години от рождението на Friedrich Wegener

Брой 6/2017 Доц. д-р Добрин Паскалев,дм Медицински Университет „Проф.Д-р П.Стоянов“ Варна Грануломатозата на Wegener (Wegener’s granulomatosis) е грануломатозно некротизиращо възпаление,…