Смъртта на Патриарха

Смъртта на Патриарха

Брой 9/2021 Доц. д-р Д. Паскалев, д.м., Доц. д-р Д. Радойнова, д.м. Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“, Варна През…

Gustav Hauser и Proteus

Gustav Hauser и Proteus

Gustav Hauser (1856-1935) Proteus е епоним на Грам-отрицателни микроорганизми, характеризиращи се с променлива форма и функция в зависимост от средата….