Брой 5/2017

Брой 5/2017
468×60 – top

Кaрдиология

Сърдечна недостатъчност – съвременни насоки за диагноза и терапия
Д-р Н. Спасова, Д-р Б. Кръстев, Д-р Д. Марков, Доц. д-р Е. Кинова, Проф. д-р А. Гудев, д.м.

Интервенционално лечение при остър исхемичен мозъчен инсулт
Доц. д-р И. Петров, д.м., Доц. д-р М. Клисурски, д.м.

Новости в кардиологията
Проф. д-р Aсен Гудев, д.м.

Статинова нетолерантност в клиничната практика
Д-р А. Боризанова, Д-р Д.Марков, Доц. д-р Е. Кинова, Проф. д-р А. Гудев, д.м.

Еластопатии и други генетични синдроми предразполагащи към аортна патология
Доц. д-р И. Петров, д.м., Д-р П. Поломски

Критични вродени сърдечни малформации – роля на общопрактикуващия лекар
Д-р П. Шивачев, д.м., Доц. д-р А. Кънева, к.м.н

Eлектрокардиостимулация
Д-р Д. Марков, Д-р Н. Поройлиев, Проф. д-р А. Гудев, д.м.

Роля на теста с наклон на тялото за оценка на пациенти с преходна загуба на съзнание (синкоп)
Доц. д-р Я. Симова, д.м.

Кoмбинирана антихипертензивна терапия. Комбинация амлодипин/валсартан
Д-р С. Цветанова, Д-р В. Славеева, Проф. д-р Н. Гочева

Катетърна аблация при идиопатични камерни тахиаритмии
Д-р В. Трайков, Д-р Д. Марчов, Д-р Г. Кънински, Д-р В. Гелев

В света на вирусите
Проф. д-р Хр. Одисеев, д.м.н.

Да предпазим от инфекция с респираторно-синцитиален вирус децата с хемодинамично значима вродена сърдечна малформация
Доц. д-р А. Кънева-Ненчева, к.м.н.

Остър белодробен емболизъм – ранна диагноза, лечение и профилактика
Д-р M. Пexливанова

Коклюш. Клиничен случай, усложнен с развитието на интракраниални и ретинални хеморагии
Д-р Н. Българанов, Д-р Кр.Табакова, Д-р Н. Коларова-Янева, Д-р Н. Кръстева, Д-р Л. Цанков, Проф. д-р Н. Тоцев, Д-р Г. Николов

Субфебрилна температура след боледуване и Бета Глюкан
Доц. д-р Г. Николов, Д-р Н. Българанов

Тотална грижа за пациентите с aтопичен дерматит
Д-р Д. Цветанова , Доц д-р И. Йорданова, Проф. д-р Д. Господинов

КупиАбонамент

468×60 – bottom

ПодобниОставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Времето за попълване изтече. Моля, презаредете CAPTCHA.

728×90 – bottom