Брой 7/2020

Брой 7/2020
468×60 – top

OФТАЛМОЛОГИЯ

Агресивно поведение при болни с напреднали глаукомни промени
Акад. д-р П. Василева, д.м.н., Д-р Й. Кирилова

Диабетната ретинопатия като социален проблем
Д-р Д. Косева, Проф. д-р З. Златарова, д.м.н.

COVID-19 и очната симптоматика
Доц. д-р Р. Христова

Работа в очна болница в условията на COVID-19
Д-р С. Станчева

Дакриоцистит в детска възраст
Доц. д-р А. Попова, д.м.

Рискови фактори за поява и влошаване на тиреоид-асоциираната офталмопатия
Д-р Н. Стоянова, Проф. д-р М. Конарева- Костянева,
Д-р В. Миткова- Христова, Проф. д-р Н. Сивкова

Корекция на рефракционни аномалии при катарактна хирургия
Д-р Т. Кирова

Лечение на диабетния макулен едем
Д-р В. Даскалов

„Кортизонова“ глаукома
Д-р М. Радева, Акад. д-р П. Василева, д.м.н.

Очна токсоплазмоза
Д-р М. Танева, Акад. д-р П. Василева, д.м.н.

Връзка между глаукома и хиперлипидемия, захарен диабет и хипертония
Д-р С. Костянева-Желинска, Проф. д-р М. Конарева-Костянева

Алергични конюнктивити
Д-р Л. Шахинян

Двустранен алергичен конюнктивит, предизвикан от антиглаукомни капки
Д-р П. Манолова Д-р М. Димова,
Акад. д-р П. Василева, д.м.н.

Фактори, оказващи влияние върху развитието на ретинопатията на недоносеното
Дoц. д-р С. Крумова, Проф. д-р Н. Сивкова, Д-р В. Маринов

Синдром на червеното око – диференциална диагноза, причини, лечение
Д-р Т. Кирова

Псевдоексфолиативна глаукома – диагностика и поведение.
Представяне на клиничен случай
Д-р В. Боянов, Акад. д-р П. Василева, д.м.н.

Системни странични ефекти на Циклопентолат 1% колир за очно приложение – клинични случаи и литературен обзор
Д-р А. Георгиева, Д-р Ю. Стойнов, Акад. д-р П. Василева, д.м.н.

Епидермален сфинголипиден реостат – нова биохимична концепция
Доц. д-р В. Брощилова

Imunobor Protect Zi­nc – приложение и полза за клиничната практика в условията на пандемия от COVID-19
Д-р К. Атанасова

КупиАбонамент

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *